ESRA SAĞLAM                
PROFESÖR  
             
                                                    
E-Posta Adresi : esra.k.saglam@gmail.com
Telefon (İş)     : 2164440620-2708
Telefon (Cep)  : 533423182
Adres               : T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp  Fakültesi Feyzullah Caddesi No:39 34845 Maltepe İstanbul


Öğrenim Bilgisi                                                           
                                            
Doktora - 2018        

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
                                                                                                
Tıpta Uzmanlık - 1994 - 1/Mart/1999        

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI       
            
Tez adı: Fluoksetin ve sertralinin mide ve ileum üzerine olan etkileri (1999) Tez Danışmanı:(ERSİN YARIŞ)                
                                                                                           
Lisans - 1986 - 1/Ağustos/1991

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ/TIP PR.

 

Görevler                        
                                        

PROFESÖR - 2014   
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI)                                       

PROFESÖR - 2014-2014  
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ)                                    

DOÇENT - 2012-2014    
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ)
                                        

DOÇENT - 2008-2012   
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI)


YARDIMCI DOÇENT - 2001-2008   
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI)
         
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - 1993-1999  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI)
                                                    

Yönetilen Tezler

Tıpta Uzmanlık - 2006  

1. ÜNSALAN NASİBE, (2006). Olanzapinin şıçanlada alkol yoksunluk sendromu üzerine etkisi, Maltepe Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Psikiyatri Anabilim Dalı


Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Sıçanlarda yanığa bağlı oksidan doku hasarına karşı Angiotensin Dönüğştürücü Enzim inhibitörü kaptoprilin koruyucu etkisinin incelenmesi , DİĞER, Danışman, 2010-2014) 
                            
2. Fluoksetinin alkol çekilme sendromu üzerine olan etkisi, DİĞER, Uzman, 2002-2003)                           
3. Venlafaksinin  alkol çekilme sendromu üzerine olan etkisi, DİĞER, Uzman, 2002-2003)     
                        
4. S citolopramın alkol çekilme sendromu üzerine olan etkisi, DİĞER, Proje Koordinatörü, 2004-2005)     
                        
5. S citolopramın alkol çekilme sendromu sırasında beyin nitrik oksit seviyeleri üzerine olan etkisi, DİĞER, Proje Koordinatörü, 2004-2005)     
                        
6. Olanzapinin  alkol çekilme sendromu üzerine olan etkisi, DİĞER, Proje Koordinatörü, 2006-2007)     
                       
7. Türk toplumunun bitkisel ilaç kullanma davranışının araştırılması, DİĞER, Uzman, 2008-2009)     
                        
8. Agmatinin Sıçanlardaki Morfin Yoksunluğu Sendromu Üzerine Olan Etkilerinde   adrenerjik ve NMDA Reseptörlerinin Yeri, DİĞER, Danışman, 2009-2009)     
                         
9. Tianeptinin  antidepresan etki mekanizmasında  ayırt edici etkisi, DİĞER, Uzman, 2004-2005)    
                        
10. İlaç Tedavisinin Bireyselleştirilmesinde Önemli Role Sahip Faz I İlaç Metabolize Eden Sitokrom P 450  Cyp  Enzim Polimorfizmlerinin  CYP2D6 Ve CYP3A4 CYP3A5  Türk Popülasyonunda Sıklık Dağılımlarının Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2012 (Devam Ediyor))     
                        
11. Sertralin tek başına ve sorafenib ile beraber HepG2 hepatoselüler hücre hattında proliferasyona etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,Araştırmacı:DÖNMEZ ÇAKIL YAPRAK,Araştırmacı:SAĞLAM ESRA,Araştırmacı:AKTAŞ RANAN GÜLHAN, , 25/03/2018 - 01/03/2019 (ULUSAL)     
                         
12. Paroksetinin tek başına ve sorafenib ile beraber HepG2 hepatoselüler hücre hattında proliferasyona etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:AKTAŞ RANAN GÜLHAN,Araştırmacı:SAĞLAM ESRA,Araştırmacı:ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,Yürütücü:DÖNMEZ ÇAKIL YAPRAK, , 21/01/2018 - 01/01/2019 (ULUSAL)    
                        
13. Fluoksetin ve fluvoksaminin tek başına ve sorafenib ile beraber HepG2 hepatoselüler kanser hücre hattında, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:SAĞLAM ESRA,Araştırmacı:AKTAŞ RANAN GÜLHAN,Araştırmacı:ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,Araştırmacı:DÖNMEZ ÇAKIL YAPRAK, , 26/03/2018 - 01/03/2019 (ULUSAL)     
                       
14. Paroksetinin Tek Başına veya Sorafenib ile Beraber HepG2 Hepatosellüler Hücre Hattında Proliferasyona Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:DÖNMEZ ÇAKIL YAPRAK,Araştırmacı:ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,Araştırmacı:AKTAŞ RANAN GÜLHAN,Araştırmacı:SAĞLAM ESRA, , 21/01/2018 - 01/01/2019 (ULUSAL)     
        
15. Essitalopramın tek başına veya sorafenib ile beraber HepG2 hepatosellüler hücre hattında proliferasyona etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:AKTAŞ RANAN GÜLHAN,Araştırmacı:DÖNMEZ ÇAKIL YAPRAK,Araştırmacı:SAĞLAM ESRA,Araştırmacı:ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ, , 22/01/2018 - 01/01/2019 (ULUSAL)        
                                      
16. Sertralinin tek başına ve sorafenib ile beraber HepG2 hepatoselüler kanser hücre hattında proliferasyona etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:SAĞLAM ESRA,Yürütücü:ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,Araştırmacı:DÖNMEZ ÇAKIL YAPRAK,Araştırmacı:AKTAŞ RANAN GÜLHAN, , 25/03/2018 - 01/03/2019 (ULUSAL)    
                        
17. Essitalopramın tek başına ve sorafenib ile beraber HepG2 hepatoselüler hücre hattında proliferasyona etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:AKTAŞ RANAN GÜLHAN,Araştırmacı:DÖNMEZ ÇAKIL YAPRAK,Araştırmacı:SAĞLAM ESRA,Araştırmacı:ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ, , 22/01/2018 - 01/01/2019 (ULUSAL)     
                        
18. Fluoksetin ve fluvoksaminin tek başına veya sorafenible ile beraber HepG2 hepatosellüler hücre hattında proliferasyona etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:DÖNMEZ ÇAKIL YAPRAK,Yürütücü:SAĞLAM ESRA,Araştırmacı:ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,Araştırmacı:AKTAŞ RANAN GÜLHAN, , 26/03/2018 - 01/03/2019 (ULUSAL)     
                
                               
İdari Görevler    

Anabilim Dalı Başkanı - 2019
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

Komisyon Üyeliği - 2017             
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ


Anabilim Dalı Başkanı - 2015
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


Özdeğerlendirme Komisyonu Üyesi - 2014
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP F -AKÜLTESİ
      
Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Komisyon Üyeliği - 2014 
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ


Rektör Yardımcısı Koordinatörü - 2014 
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK
       
Tıp Fakültesi Etkinlik Komisyonu Üyeliği - 2010
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ


Farmakovijilans Merkezi Sorumlusu - 2008
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ

Komisyon Üyeliği - 2018-2019
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK
        
Dekan - 2015-2016
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ
   
Ar Ge Başkanı - 2012-2014
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK


Etik Kurul Başkanı - 2012-2014
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK            


Arş. Uyg. Merkezi Müdürü - 2012-2013 
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/NÖROPSİKOFARMAKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ


Bölüm Başkanı - 2012-2013
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI


Erasmus Koordinatörü - 2010-2012
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ


Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü - 2009-2012
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ


Etik Kurul Başkanı - 2003-2012
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ


Komisyon Üyeliği - 2001-2012
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ


Eğitim Koordinatörü - 2001-2011
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ


Anabilim Dalı Başkanı - 2001-2011
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği - 2003-2006
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ
  

Dersler *

2018-2019

 

Lisans

Öğrenim Dili

Ders Saati  

Non-opioid analjezikler 

Türkçe  

2

İmmun Modülator İlaçlar 

Türkçe

2

Beta-laktam Antibiyotikler

Türkçe

1

Diğer Betalaktam Antibiyotikler

Türkçe

1

İlaçların Biyo. Memb. Geçiş ve Abs.

Türkçe

2

Farmakolojiye Giriş

Türkçe

2

İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler

Türkçe

2

İlaç Uygulama Yolları

Türkçe

2

Farmakovijilans 

Türkçe

2

Kanser tedavisinin farmakolojik temelleri

Türkçe

1

Eikozanoidler ve diğer otakoidler 

Türkçe

2

İnfeksiyon hastalıklari tedavisine giriş

Türkçe

2

Makrolidler

Türkçe

1

Antihelmintik ilaçlar

Türkçe

2

Östrojenler, Projestinler ve Antagonistleri

Türkçe

2

Tiroid hormonları ve antitiroid ilaçlar

Türkçe

2

İnsulin, Oral Antidiyabetikler ve Glukagon

Türkçe

2

Kortikosteridler, antagonistler ve ACTH

Türkçe

2

Santral Sinir Sistemi Stimülanları

Türkçe

1

Santral etkili kas gevşeticiler

Türkçe

1

Nöromüsküler Bileşkeler ve Otonomik Gangliona etki eden ilaçlar

Türkçe

1

Kalp Glikozitleri ve Kalp Yetersizliği Ilaçları 

Türkçe

1

Antikoagülan ve Fibrinolitik İlaçlar 

Türkçe

1

Asit baz dengesi bozukluklarında kullanılan ilaçlar

Türkçe

1

Plazma hacmini genişleten solusyonlar 

Türkçe

1

Diüretikler

Türkçe

2

Bronkodilatatör ve Antiastmatik İlaçlar 

Türkçe

2

Antitussif ve ekspektoranlar

Türkçe

1

Emesis ve Antiemetikler 

Türkçe

2

İlaç Zehirlenmelerinde Tanı ve Tedavi

Türkçe

2

Psikoz ve Mani tedavisinde kullanılan ilaçlar

Türkçe

1

Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar

Türkçe

2

Hipnosedatif ilaçlar

Türkçe

2

Opioid Analjezikler

Türkçe

2

İlaç-ilaç etkileşmeleri ve klinik önemi

Türkçe

2

İlaçların Metabolizması

Türkçe

2

Doz Konsantrasyon Etki İlişkisi

Türkçe

2

İlaçların Farmasötik Şekilleri

Türkçe

2

Antineoplastik İlaçlar

Türkçe

3

İlaçların Etki Mekanizması

Türkçe

2

Periferik Vazodilatörler

Türkçe

1

Parasempatomimetik İlaçlar

Türkçe

2

Parasempatolitik İlaçlar

Türkçe

2

İskemik kalp hastalığında kullanılan ilaçlar

Türkçe

1

Sefalosporinler

Türkçe

2

Sülfanamid, ko-trimoksazol, trimetoprim

Türkçe

1

Antiamebeik ve antiprotozoal ilaçlar

Türkçe

1

İlaçların Dağılımı

Türkçe

2

İlaç Reseptör İlişkisi

Türkçe

2

Peptid yapılı otakoidler

Türkçe

2

İlaç suistimali ve bağımlılığı

Türkçe

2

Antiepileptik  ilaçlar

Türkçe

2

Lokal anestezikler

Türkçe

2

Nöromüsküler bloke edici ilaçlar

Türkçe

1

Osteoproz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Türkçe

1

Tetrasiklinler

Türkçe

1

Anti fungal İlaçlar

Türkçe

2

Aminoglikozidler

Türkçe

2

Dar spektrumlu antistafilokokal ve antianaerobik İlaçlar

Türkçe

1

Antiseptikler ve Dezenfektanlar 

Türkçe

1

Antiviral İlaçlar

Türkçe

2

Tüberküloz, Mikobakterium Avium ve Lepra Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Türkçe

2

Sempatolitik İlaçlar

Türkçe

2

Antiaritmik İlaçlar

Türkçe

2

İlaç Yan etkileri ve toksik Etkileri

Türkçe

2

Hematopoetic İlaçlar

Türkçe

2

Histamin, bradikinin ve antagonistleri

Türkçe

2

Penisilinler

Türkçe

2

Fluorokinolonlar

Türkçe

1

Antimaleryal İlaçlar

Türkçe

2

Trombosit agregasyon inhibitörleri

Türkçe

1

Sıvı elektrolit tedavisinde kullanılan ilaçlar

Türkçe

1

Vitaminler

Türkçe

2

İBH Tedavisinde Kullanılan Ilaçlar

Türkçe

1

Androjenler, Anabolik Steroidler ve Antiandrojenik İlaçlar

Türkçe

2

Oral kontraseptifler

Türkçe

2

Santral Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş

Türkçe

2

Alkoller ve Alkol Bağımlılığı

Türkçe

2

Hipofiz ve Hipotalamus Hormonları

Türkçe

1

Oksitosik ve tokolitik İlaçlar

Türkçe

1

Vazopresin analogları ve antagonistleri

Türkçe

1

Antiepileptik ilaçlar

Türkçe

2

K-ilaçların seçimi: örnek formüler hazırlama

Türkçe

4

Gebelik ve emzirme döneminde akılcı ilaç kullanımı

Türkçe

2

Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş

Türkçe

2

Beta adrenerjik Reseptör Blokörleri

Türkçe

1

Antihipertansif İlaçlar

Türkçe

2

Hiperlipidemi Ve Dislipidemi Tedavisinde Kul. Ilaçlar

Türkçe

2

Trombolitik İlaçlar

Türkçe

1

Gut Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Türkçe

1

Santral Sinir Sistemi Dejenaratif Hastalıklarının ve Multipl Skleroz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Türkçe

2

Rasyonel farmakoterapi ilkeleri ​​​​

Türkçe

4

K(işisel)-ilaçlar / “MAUA” formları 

Türkçe

4

Gebelik ve emzirme döneminde akılcı ilaç kullanımı

Türkçe

2

Antidiyaretikler 

Türkçe

2

Endokrin Sistem Farmakolojisisne Giriş

Türkçe

2

Kalsiyum fosfat hemostazı ve osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlar 

Türkçe

1

Genel Anestezikler

Türkçe

2

Romatoid Artrit Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Türkçe

1

Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar

Türkçe

1

İlaçların İtrahı

Türkçe

2

Farmakogenetik

Türkçe

2

İlaçlar Arası Etkileşmeler

Türkçe

2

Reçete yazımı 

Türkçe

2

Anemi tedavisinde kullanılan ilaçlar

Türkçe

2

Protein sentez inhibitörleri  

Türkçe

1

Kloramfenikol

Türkçe

1

Linkozamidler

Türkçe

1

Antihelmintik ilaçlar

Türkçe

1

Renin-Anjiotensin Sistemi farmakolojisi ve Anjiotensin Sistemi Antagonistleri

Türkçe

1

Hemostatik ve replasman ilaçları

Türkçe

1

Peptik Ülser Tedavisinde Kullanılan Ilaçlar

Türkçe

2

Prokinetikler, Laksatif ve Purgatifler

Türkçe

2

Eserler    
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,AKGÜN FERİDE SİNEM,SAĞLAM ESRA,TÜRKEN ORHAN (2020).  Kemoterapi Almakta Olan Onkoloji Hastalarında İlaç-ilaç, İlaç-besin Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi.  Ege Klinikleri Tıp Dergisi, 58(2), 120-125. (Yayın No: 6413857)
               
                
2.ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,DÖNMEZ ÇAKIL YAPRAK,TEKİN SENA,SAĞLAM ESRA,AKTAŞ RANAN GÜLHAN (2020).  Metoclopramide Increased Cell Proliferation in HepG2 Cell Line and Sorafenib Attenuated the Effect.  ANNALS OF MEDICAL RESEARCH, 27(4), 1188-1192., Doi: 10.5455/annalsmedres.2020.02.179 (Yayın No: 6233232)
                
                
3.ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,DÖNMEZ ÇAKIL YAPRAK,SAĞLAM ESRA,AKTAŞ RANAN GÜLHAN (2020).  Effect of Escitalopram Alone or Combination with Sorafenib on HepG2 Hepatocellular Cell Line Proliferation.  RESEARCH AND SCIENCE TODAY, 19(1), 201-210. (Yayın No: 6253210)
                
                
4.ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,DÖNMEZ ÇAKIL YAPRAK,İSAN HATİCE,SAĞLAM ESRA,AKTAŞ RANAN GÜLHAN (2019).  Sertraline in Combination with Sorafenib: A Promising Pharmacotherapy to Target both Depressive Disorders and Hepatocellular Cancer.  BIOLOGIA FUTURA, 70(4), 341-348., Doi: 10.1556/019.70.2019.39 (Yayın No: 6179685)
                
                
5.AKGÜN FERİDE SİNEM,ŞENTÜRK ÖZGÜR,ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,SAĞLAM ESRA (2018).  Yoğun Bakıma Yatırılan Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi.  Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 9(35), 109-113. (Yayın No: 4823791)
                
                
6.AKGÜN FERİDE SİNEM,ŞENTÜRK ÖZGÜR,ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,SAĞLAM ESRA (2018).  Yoğun Bakıma Yatırılan Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi.  MUSTAFA KEMAL UNVİVERSİTESİ TIP DERGİSİ, 9(35), 109-113., Doi: 10.17944/mkutfd.489778 (Yayın No: 6196967)
                
                
7.AKYIL DİLEK,KONUK MUHSİN,EREN YASİN,LİMAN RECEP,SAĞLAM ESRA (2017).  Mutagenic and genotoxic effects of Anilofos with micronucleus, chromosome aberrations, sister chromatid exchanges and Ames test.  Cytotechnology, 69(6), 865-874., Doi: 10.1007/s10616-017-0099-y (Yayın No: 5193433)
                
                
8.AKYIL DİLEK,KONUK MUHSİN,EREN YASİN,LİMAN RECEP,SAĞLAM ESRA (2017).  Mutagenic and genotoxic effects of Anilofos with micronucleus, chromosome aberrations, sister chromatid exchanges and Ames test.  Cytotechnology, 69(6), 865-874., Doi: 10.1007/s10616-017-0099-y (Yayın No: 4576274)
                
                
9.AKYIL DİLEK,KONUK MUHSİN,EREN YASİN,LİMAN RECEP,SAĞLAM ESRA (2017).  Mutagenic and genotoxic effects of Anilofos with micronucleus, chromosome aberrations, sister chromatid exchanges and Ames test.  Cytotechnology, 69(6), 865-874., Doi: 10.1007/s10616-017-0099-y (Yayın No: 3860133)
                
                
10.AKYIL DİLEK,KONUK MUHSİN,EREN YASİN,LİMAN RECEP,SAĞLAM ESRA (2017).  Mutagenic and genotoxic effects of Anilofos with micronucleus, chromosome aberrations, sister chromatid exchanges and Ames test.  Cytotechnology, 69(6), 865-874., Doi: 10.1007/s10616-017-0099-y (Yayın No: 3983964)
                
                
11.AKYIL DİLEK,EREN YASİN,KONUK MUHSİN,Tepekozcan Aykut,SAĞLAM ESRA (2016).  Determination of mutagenicity and genotoxicity of indium tin oxide nanoparticles using the Ames test and micronucleus assay.  Toxicology and Industrial Health, 32(9), 1720-1728., Doi: 10.1177/0748233715579804 (Yayın No: 3679696)

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

12.EREN YASİN,ERDOĞMUŞ SEVİM FEYZA,AKYIL DİLEK,ÖZKARA ARZU,KONUK MUHSİN,SAĞLAM ESRA (2015).  Cytotoxic and genotoxic effects of dioxacarb by human peripheral blood lymphocytes CAs and Allium test.  Cytotechnology, 67(6), 1023-1030., Doi: 10.1007/s10616-014-9741-0 (Yayın No: 1323296)
                
        
13.ERDOĞMUŞ SEVİM FEYZA,EREN YASİN,AKYIL DİLEK,ÖZKARA ARZU,KONUK MUHSİN,SAĞLAM ESRA (2015).  EVALUATION OF IN VITRO GENOTOXIC EFFECTS OFBENFURACARB IN HUMAN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES.  Fresenius Environmental Bulletin, 24(3), 796-799. (Yayın No: 5187984)
                
        
14.YORBIK OZGUR,MUTLU CANER,OZILHAN SELMA,ERYILMAZ GÜL,ISITEN NUKET,ALPASLAN SERDAR,SAĞLAM ESRA (2015).  Plasma Methylphenidate Levels in Youths With Attention Deficit Hyperactivity Disorder Treated With OROS Formulation.  Therapeutic Drug Monitoring, 37(3), 347-352., Doi: 10.1097/FTD.0000000000000149 (Yayın No: 5099891)
                
        
15.ÖZKARA ARZU,AKYIL DİLEK,EREN YASİN,ERDOĞMUŞ SEVİM FEYZA,KONUK MUHSİN,SAĞLAM ESRA (2014).  Assessment of cytotoxic and genotoxic potential of pyracarbolid by Allium test and micronucleus assay.  Drug and Chemical Toxicology, 38(3), 337-341., Doi: 10.3109/01480545.2014.966831 (Yayın No: 1323318)
               
        
16.ERYILMAZ GÜL,HIZLI SAYAR FERİDE GÖKBEN,ÖNEN ÜNSALVER BARIŞ,GÖĞCEGÖZ GÜL IŞIL,ÖZTEN EYLEM,SAĞLAM ESRA (2014).  Adverse Effects of Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) in a Group of Psychiatric Patients.  Scholars Journal of Applied Medical Sciences, 2, 294-297. (Yayın No: 3681642)
                
        
17.ERDOĞMUŞ SEVİM FEYZA,EREN YASİN,AKYIL DİLEK,ÖZKARA ARZU,KONUK MUHSİN,SAĞLAM ESRA (2014).  Genotoxic potential of pirimiphos-methyl organophosphate pesticide using the mouse bone marrow erythrocyte micronucleus and the sperm morphology assay.  Journal of Environmental and Occupational Science, 3(2), 81, Doi: 10.5455/jeos.20140303015734 (Yayın No: 3680828)
                
        
18.SAĞLAM ESRA,ŞEHİRLİ AHMET ÖZER,ÖZDAMAR EMİNE NUR,CONTUK GAZİ,ÇETİNEL ŞULE,ÖZSAVCI DERYA,SÜLEYMANOĞLU SELAMİ (2014).  Captopril protects against burn-induced cardiopulmonary injury in rats.  Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 20(3), 151-160., Doi: 10.5505/tjtes.2014.96493 (Yayın No: 1323327)
                
        
19.DEMİRALAY EBRU,SAĞLAM İBRAHİM YAMAN,ÖZDAMAR EMİNE NUR,ŞEHİRLİ AHMET ÖZER,ŞENER GÖKSEL,SAĞLAM ESRA (2013).  nNOS expression in the brain of rats after burn and the effect of the ACE inhibitor captopril.  Burns, 39(5), 897-904., Doi: 10.1016/j.burns.2012.10.008 (Yayın No: 824427)
                
        
20.ULUCAN KORKUT,KARAHAN MESUT,SAĞLAM ESRA (2013).  Biochemical and molecular effects of folic acid metabolism to Parkinson, Alzheimer, bipolar and schizophrenic disorders.  Anatolian Journal of Psychiatry, 14(4), 378-382., Doi: 10.5455/apd.40636 (Yayın No: 825614)
                
        
21.SAĞLAM ESRA,SAĞLAM İBRAHİM YAMAN (2012).  Alzheimer hastalığında güncel ve geleceğe yönelik farmakolojik tedaviler  Nöroloji  Alzhemier Hastalığı Özel Sayısı  5  3   65 69  2012.  Türkiye Klinikleri, 5(3), 65-69. (Yayın No: 823864)
                
        
22.SAĞLAM İBRAHİM YAMAN,ÖZDAMAR EMİNE NUR,DEMİRALAY EBRU,ŞEHİRLİ AHMET ÖZER,ŞENER GÖKSEL,SAĞLAM ESRA (2012).  The effect of captopril on brain apoptosis after burn injury in rats.  Turkish Neurosurgery, 23(3), 366-371., Doi: 10.5137/1019-5149.JTN.7100-12.2 (Yayın No: 825096)
                
        
23.ÖZTEN EYLEM,HIZLI SAYAR FERİDE GÖKBEN,DİLBAZ HİLMİYE NESRİN,KAGAN GAYE,SAĞLAM ESRA,TARHAN KAŞİF NEVZAT (2012).  FACTORS RELATED TO THERAPEUTIC DRUG LEVELS OF DULOXETIN IN MAJOR DEPRESSION.  The Journal of Neurobehavioral Sciences, 1(2), 12, Doi: 10.5455/npakademi.20120202 (Yayın No: 5201309)
                
        
24.SAĞLAM ESRA,ATEŞ LORA,KAYIR HAKAN,ÇELİK TURGAY,TERZİOĞLU BEBİTOĞLU BERNA,UZBAY İSMAİL TAYFUN (2008).  Escitalopram increases cortical nitric oxide synthase (NOS) in rat brain during ethanol withdrawal.  Nitric Oxide, 19(3), 284-288., Doi: 10.1016/j.niox.2008.06.222 (Yayın No: 823135)
                
        
25.Unsalan Nasibe,SAĞLAM ESRA,KAYIR HAKAN,UZBAY İSMAİL TAYFUN (2008).  Effects of olanzapine on ethanol withdrawal syndrome in rats.  European Journal of Pharmacology, 579(1-3), 208-214., Doi: 10.1016/j.ejphar.2007.10.024 (Yayın No: 1083891)
                
        
26.SAĞLAM ESRA (2007).  Endokrin Sistem İlaçları Arasındaki Etkileşimler.  Türkiye Klinikleri İlaç Etkileşimleri Özel Sayısı, 3(31), 86-92., Doi: 1305-385x (Yayın No: 822493)
               
        
27.SAĞLAM ESRA,UZBAY İSMAİL TAYFUN (2006).  Effects of escitalopram on ethanol withdrawal syndrome in rats.  Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 30(6), 1027-1032., Doi: 10.1016/j.pnpbp.2006.03.028 (Yayın No: 821401)
                
        
28.UZBAY İSMAİL TAYFUN,SAĞLAM ESRA (2006).  Discriminative stimulus properties of tianeptine.  Psychopharmacology, 183(4), 446-451., Doi: 10.1007/s00213-005-0210-5 (Yayın No: 820928)


                        
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

29.SAĞLAM ESRA,UZBAY İSMAİL TAYFUN,BEYAZYÜREK MANSUR (2004).  Effects of venlafaxine on ethanol withdrawal syndrome in rats.  Fundamental and Clinical Pharmacology, 18(6), 693-698., Doi: 10.1111/j.1472-8206.2004.00281.x (Yayın No: 820316)
                            
                        
30.UZBAY İSMAİL TAYFUN,SAĞLAM ESRA,KAYIR HAKAN,BEYAZYÜREK MANSUR (2004).  Effects of fluoxetine on ethanol withdrawal syndrome in rats.  Journal of Psychiatric Research, 38(4), 445-450., Doi: 10.1016/j.jpsychires.2003.11.007 (Yayın No: 819271)
                                                   
                        
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1.ERYILMAZ GÜL,CEYLAN MEHMET EMİN,ÖNEN ÜNSALVER BARIŞ,GÖĞCEGÖZ GÜL IŞIL,SAĞLAM ESRA (2013).  Plasma concentrations of paroxetine among treatment responder inpatients at week one and before discharge.  The European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Congress, 23, 233-234., Doi: 10.1016/S0924-977X(13)70361-4 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5201667)
                            
                        
2.Esra Sağlam, Hasan Mırsal, Mansur Beyazyürek, Haydar  Sur  A Randomized Comparison of Venlafaxine and Fluoxetine for Anxiety Side Effect in the Early Stage of Antidepressant Therapy     P 364  p170  2003.  The Proceedings of the Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (/)(Yayın No:831701)


C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

                            
1.GoodmanGillman Farmakoloji ve Tedavi El Kitabı, Bölüm adı:(Adrenerjik Agonistler Ve Antagonistler) (2017)., SAĞLAM ESRA,  Güneş Tıp Kitabevleri, Editör:Remzi erdem, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 1176, ISBN:978-975-277-676-0, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 5176869)        
                                
                            
2.Stahl ın Temel Psikofarmakolojisi, Bölüm adı:(Duygu Durum Bozukluklar) (2012)., Esra Sağlam, E.N. Özdamar,  İstanbul Tıp Kitapevi Ltd. Şti., Editör:İ. Tayfun Uzbay, ISBN:978-605-4499-33-5, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 829048)        
                                
                            
3.Stahl ın Temel Psikofarmakolojis, Bölüm adı:(Anksiyete Bozuklukları ve Anksiyolitikler) (2012)., Esra Sağlam, E.N. Özdamar,  İstanbul Tıp Kitapevi Ltd. Şti, Editör:İ. Tayfun Uzbay, ISBN:978-605-4499-33-5, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 829521)        
                               
                            
4.Alzhimer Hastalığı, Bölüm adı:( Alzheimer hastalığında güncel ve geleceğe yönelik farmakolojik tedaviler ) (2012)., Esra Sağlam, İ. Yaman Sağlam,  Ortadoğu Reklam Dağıtım Yayıncılık, Editör:Sibel Karşıdağ, ISBN:978-975-9118-34-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 830035)        
                               
                            
5.Goodman Gillman Tedavinin Farmakolojik Temeli, Bölüm adı:(Adrenerjik Agonistler ve Antagonistler) (2009)., SAĞLAM ESRA,  Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti, Editör:Öner Süzer, Sayfa Sayısı 60, ISBN:978-975-420-658-6, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 10523)
                                                                   
                            
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
            
1.ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,AKGÜN FERİDE SİNEM,SAĞLAM ESRA,TÜRKEN ORHAN (2020).  Kemoterapi Almakta Olan Onkoloji Hastalarında İlaç-ilaç, İlaç-besin Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi.  EGE KLİNİKLERİ TIP DERGİSİ, 58(2), 120-125. (Kontrol No: 6414402)            
                                    
                            
2.ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,BORAN TUGCE,SAĞLAM ESRA (2020).  Investigation of Drug Dose Calculation Skills and Self-Ratings AmongNursing Students.  BAKIRKOY MEDICAL JOURNAL, 16(1), 71-75., Doi: 10.5222/BMJ.2020.68077 (Kontrol No: 6181047)            
                                    
                            
3.SAĞLAM ESRA,ÖZDAMAR EMİNE NUR,YARIŞ ERSİN (2012).  Fluoksetin ve Sertralinin Mide Üzerine Olan Etkileri: DeneyselÇalışma.  Maltepe tıp fakültesi, 4, 28-33. (Kontrol No: 3681715)            
                                    
                            
4.SARIKAYA ÖZLEM,Gündüz Nursima,SAĞLAM ESRA,GÖREN MEHMET ZAFER (2010).  Behavioural patterns about herbal supplement use in patients admitted to a primary health care centre in Istanbul.  Turkish Journal of Public Health, 8, 1-9. (Kontrol No: 3681771)            
                                    
                            
5.SAĞLAM ESRA (2007).  Herpes Virüslerine Etkili İlaçlar.  Türkiye Klinikleri Antiviral İlaçlar Özel Sayısı, 3(1), 5-12. (Kontrol No: 822148)            
                                    
                            
6.EREN TOPKAYA AYNUR,SAĞLAM ESRA,ÇIRAGİL PINAR,Johansson Candan (2003).  Basitrasine Duyarlılık Deneyinin A Grubu Streptokokları Tanımlama Değeri.  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 4(3), 22-28. (Kontrol No: 3681853)            
                                                                
                            
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1.ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,ATEŞ DELFİN,SAĞLAM ESRA (2018).  Tıp Fakültesi dönem III öğrencilerinin elektronik öğrenme ve flashcard uygulamalarına yönelik tutumları ve algıları.  X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6285995)
                                                
2.AKGÜN FERİDE SİNEM,ŞENTÜRK ÖZGÜR,ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,SAĞLAM ESRA (2017).  Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi acile başvuran ilaç zehirlenmelerinin geriye dönük değerlendirilmesi.  24. Ulusal Farmakoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6285008)
       
                        
3.AKGÜN FERİDE SİNEM,ŞENTÜRK ÖZGÜR,ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,SAĞLAM ESRA (2017).  Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acile Başvuran İlaç Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi.  24. Ulusal Farmakoloji Kongresi 8. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 7. Klinik Farmakoloji Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5271564)

  

             
Diğer Yayınlar    

1.SAĞLAM ESRA (2019).  Tıp Fakültelerinde Uygulanan Empati Eğitimi Başarılı Mı? Neler Yapılabilir?.  Tıp Eğitimi Dünyası(55), 62-69., Doi: 10.25282/ted.517847 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 5176800)
                    
                
2.ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,ŞAHİN ŞEVKİ,SAĞLAM ESRA,KARŞIDAĞ SİBEL (2018).  A Case with Ataxia, Optic Neuropathy and Polyneuropathy: Is There any Association with İmatinib or Natural Course of Chronic Myeloid Leukemia?.  Maltepe Tıp Dergisi, 8(3), 89-90., Doi: 10.5281/zenodo.2549155 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5171614)
                    
                
3.ÖZÜNAL ZEYNEP GÜNEŞ,CAM ÖZLEM,SAHİN SEVKİ,SAĞLAM ESRA,KARSIDAG SIBEL (2018).  A  Case with Ataxia, Optic Neuropathy and Polyneuropathy: Is There Any Association with Imatinib or Natural Course of Chronic Myeloid Leukemia?.  MALTEPE TIP DERGİSİ, 10(3), 89-90. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 6282620)
                    
                
4.SAĞLAM ESRA (2016).  Psikofarmakolojide Bireye Özel Tedavi Uygulamaları.  Turkiye Klinikleri Journal of Pharmacology Special Topics, 4(1), 1-7. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3681665)
                    
                
5.SAĞLAM ESRA (2016).  Antidepresan İlaçların Farmakogenetiği.  Antidepresan İlaçların Farmakogenetiği, 4(3), 22-28. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3681656)
                    
                
6.SAĞLAM ESRA,TARHAN KAŞİF NEVZAT,ÖZDAMAR EMİNE NUR,SAĞLAM İBRAHİM YAMAN (2015).  In Case of Treatment-Resistant Schizophrenia, Pharmacogenetic Tests Could Be Helpful to Explain the Resistance and the Selection of New Drugs.  Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 23(3), 286-290., Doi: 10.5336/caserep.2013-34158 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3681673)
                    
                
7.SAĞLAM ESRA,danışman birim sungu,CANBOLAT FADİME,özilhan selma,TARHAN KAŞİF NEVZAT (2014).  İlaç Kan Düzeyi, Fenotip, Genotip Arasındaki İlişkiPhenotype-Genotype and Therapeutic Dose Monitoring Relationship: Case Report.  Turkiye Klinikleri J Case Rep, 22(2), 100-103. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3681703)
                    
                
8.ERYILMAZ GÜL,SAĞLAM ESRA,GÖĞCEGÖZ GÜL IŞIL (2014).  Depressive symptoms associated with dabigatran: a case report. Psychogeriatrics, 15(3), 209-211., Doi: 10.1111/psyg.12099 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 1323312)
                    
                
9.SAĞLAM ESRA,ÖZDAMAR EMİNE NUR (2012).  Yaşlanma Teorileri ve Tedavi Yaklaşımları.  Maltepe tıp dergisi, 4, 56-61. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3681730)
                    
                
10.SAĞLAM ESRA,ÖZDAMAR EMİNE NUR,SAĞLAM İBRAHİM YAMAN (2011).  Favorable Outcomes Of Pregnancy With Use Of Sibutramine İn A Woman With Polycystic Ovary Syndrome: A Case Report.  Maltepe Tıp Dergisi, 3, 36-38. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3681739)
                   
                
11.SAĞLAM ESRA,SAĞLAM İBRAHİM YAMAN (2010).  Psikogenomik: Psikiyatride Bireye Özgün Tedavi Uygulamaları.  iyi Klinik Uygulamaları Dergisi, 24, 36-42. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3681787)
                    
                
12.SAĞLAM ESRA,SAĞLAM İBRAHİM YAMAN (2010).  Psikofarmakoloji ve Farmakogenetik.  Türkiye Klinikleri Psikofarmakoloji Özel Sayısı, 3(1), 60-66. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 823522)
                    
                
13.SAĞLAM ESRA,UZBAY İSMAİL TAYFUN,BEYAZYÜREK MANSUR (2003).  Madde bağımlılığının psikofarmakolojik özellikleri.  Bağımlılık Dergisi, 4(2), 81-84. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 5177175)
                    
                
14.SAĞLAM ESRA,YARIŞ ERSİN,BİLGE SÜLEYMAN SIRRI (2003).  Serotonin ve Gastrointestinal Sistem.  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 20(4), 217-223. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3681807)
                                    
                
Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

1.Vaka Takdimi, SAĞLAM ESRA,TARHAN KAŞİF NEVZAT,ÖZDAMAR EMİNE NUR,SAĞLAM İBRAHİM YAMAN (2015).  In Case of Treatment-Resistant Schizophrenia, Pharmacogenetic Tests Could Be Helpful to Explain the Resistance and the Selection of New Drugs.  Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 23(3), 286-290., Doi: 10.5336/caserep.2013-34158 (Yayın No: 3681673)
                   
                
2.Vaka Takdimi, SAĞLAM ESRA,danışman birim sungu,CANBOLAT FADİME,özilhan selma,TARHAN KAŞİF NEVZAT (2014).  İlaç Kan Düzeyi, Fenotip, Genotip Arasındaki İlişkiPhenotype-Genotype 
            
            
Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.


and Therapeutic Dose Monitoring Relationship: Case Report.  Turkiye Klinikleri J Case Rep, 22(2), 100-103. (Yayın No: 3681703)
            
3.Vaka Takdimi, ERYILMAZ GÜL,SAĞLAM ESRA,GÖĞCEGÖZ GÜL IŞIL (2014).  Depressive symptoms associated with dabigatran: a case report.  Psychogeriatrics, 15(3), 209-211., Doi: 10.1111/psyg.12099 (Yayın No: 1323312)
                
            
4.Vaka Takdimi, SAĞLAM ESRA,ÖZDAMAR EMİNE NUR,SAĞLAM İBRAHİM YAMAN (2011).  Favorable Outcomes Of Pregnancy With Use Of Sibutramine İn A Woman With Polycystic Ovary Syndrome: A Case Report.  Maltepe Tıp Dergisi, 3, 36-38. (Yayın No: 3681739)
        
        

Üniversite Dışı Deneyim    
            
2020  PROF. DR                    
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ, İLAÇ DANIŞMA VE FARMAKOGENETİK POLİKLİNİĞİ SORUMLUSU, (Hastane)


2012-2014  DOÇENT DOKTOR                    
NP-İSTANBULHASTANESİ, SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ SORUMLUSU
FARMAKOGENETİK BİRİMİ SORUMLUSU, (Hastane)

    
1999-2001  Uzm. Dr.                    
SAMSUN HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ, Tıbbi laboratuarlardan sorumlu uzman doktor, (Kamu)

    
1991-1994  Pratisyen Hekim                    
SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ, ACİL HEKİMİ, (Hastane)